Certified Cyriax therapists India

India Certified Cyriax Therapists

Congratulations to our first diplomees in India!

Exam Session January, 2022 Chennai, India

1. Dr.  R. Prasanna Venkatesan

2. Dr. Prabhu Ram K.

3. Dr. Jagathnadh. K. A

4. Dr. Vidhya. SD

5. Dr. Chandrakanthan. P

6. Dr. R. Sangeetha

7. Dr. G. Vijamuthu

8. Dr. C. Hahiharan

9. Dr. F. Selvin Julious

10. Dr. Joyal Johnson

11. Dr. Papannagari Ajian Kumar

12. Dr. Jeferson Pon David. D

Exam session anuary 2022, Delhi, India

13. Dr. Kopal Pajnee
14. Dr. Meenakshi Shishodia
15. Dr. Rajat Gupta
16. Dr. Arunmozhi Ranganathan
17. Dr. Prince Kumar
18. Dr. Deepak Kumar
19. Dr. V. Vetriventhan
20. Dr. Rahul Ahlawat
21. Dr. Vikash Kumar
22. Dr. Kanupriya Jain
23. Dr. Neha Tyagi
24. Dr. Amit kumar

Exam Session June 2023, Chennai, India

25. Dr. Shafi Sayyed

26. Dr. D Mythily

27. Dr. K Bhuvaneswari

28. Dr. Waseem Khan

29. Dr. Priyanka. V

30. Dr. D. David Kirubakaran

31. Dr. Praneetha C

32. Dr. Monika R

33. Dr. Sameer K

34. Dr. Rahul Gulve

35. Dr. Vybhav S

36. Dr. A Sathishkumar

37. Dr. S. Chandrasekar

38. Dr. raja Sathish Kumar

39. 26. Dr. Mohamed Illyas M


Exam session in Malaysia

Guradesh Mann, India, Chandigarh, mob. +91 9501559944